Psihoterapija

Psihoterapija je stručni razgovor u kojem klijent u sigurnom prostoru, u diskreciji i bez straha od ikakve kritike, iznosi svoju teškoću/dilemu. Klijent uz psihoterapeuta stječe novi uvid u situaciju u kojoj se našao, u svoje osjećaje, razmišljanja i postupke, te traži nova rješenja za koja vjeruje da će mu osigurati višu razinu zadovoljstva.

Teško bi bilo nabrojiti s kojim sve problemima ljudi dođu na psihoterapiju. Popis koji slijedi sadrži najčešće razloge:
- nezadovoljstvo u nekom specifičnom životnom području ili općenito nezadovoljstvo
- želja da se razumiju vlastiti postupci, razmišljanja ili osjećaji
- želja za unaprjeđenjem svog života
- teškoće u socijalnim odnosima
- nedostatak samopouzdanja, hrabrosti
- usamljenost
- donošenje važnijih životnih odluka
- bračne teškoće
- teškoće s roditeljskom ulogom
- seksualne smetnje
- teškoće povezane sa spavanjem
- proces tugovanja
- simptomi i dijagnoze iz anksioznog kruga (tjeskoba, panični napadaji, strahovi i dr.)
- teškoće vezane uz raspoloženje (tuga, depresija i depresivna stanja, letargija, gubitak motivacije)
- suicidalne ideje
- problemi ovisnosti (kocka, alkohol, droga)
- poremećaji hranjenja
- psihosomatske teškoće i dr.

Psihoterapija može biti individualna, bračna/partnerska ili grupna, a odvija se kroz niz susreta – sesija.

Jedna sesija individualne terapije traje 60 min, a cijena je 250,00 kn.

Sesija bračne/partnerske terapije traje 90 min, a cijena je 300,00 kn.
Grupna terapija – trenutno nije dostupno.
Čestina psihoterapijskih susreta, kao i trajanje cijelog terapijskog procesa stvar je dogovora između klijenta i psihoterapeuta.

psihoterapija zadar milanja

Psihološka krizna intervencija

Radi se o specifičnom psihološkom tretmanu prorade traumatskog iskustva. Takav tretman osobi koja je doživjela krizni/traumatski događaj pomaže da podnese posljedice i olakša proces oporavka. Osim kurativne naravi, psihološke krizne intervencije imaju i preventivan učinak jer sprječavaju dugotrajne psihičke posljedice te ih stoga još nazivaju i psihološkom prvom pomoći.

Što su krizni događaji?
To su rijetki i iznenadni događaji, izrazito uznemirujući za većinu ljudi, koji uključuju prijetnju ili stvarni gubitak osoba, stvari ili vrijednosti važnih za pojedinca. Mogu zahvatiti veći broj ljudi (npr. ekstremne prirodne katastrofe, teroristički napadi, vojna djelovanja) ili pak samo jednu odnosno tek nekoliko osoba (npr. teška prometna nesreća, spolno zlostavljanje, ubojstvo, razbojstvo, napad, otmica, zatočeništvo, ranjavanje i dr.).

Kome su namijenjene i kada se provode psihološke krizne intervencije?
Krizne intervencije se provode ako je procjena da zahvaćeni pojedinci ili skupine ljudi nakon kriznog događaja nisu sposobni funkcionirati u uobičajenim aktivnostima.

Krizna intervencija je kratak postupak, a provodi se neposredno nakon kriznog događaja, odnosno s vremenskim odmakom ne duljim od tri mjeseca.
Namijenjen je osobama izravno uključenim u događaj (tzv. primarne žrtve), ali i njihovim bližnjima, očevicima, spasiocima i profesionalnim pomagačima, te svima koji u svom psihičkom funkcioniranju osjećaju negativne posljedice nemilog događaja.
Cijena individualne psihološke krizne intervencije je 350,00 kn.

Radionice

Interaktivni rad u manjim grupama uz stručnog voditelja. Radionice općenito mogu biti različitog karaktera (informativne, edukativne, umjetničke itd), a najčešće se nude radionice usmjerene na poticanje osobnog rasta i razvoja.
Cijena radionice ovisi o njenoj temi i trajanju.

Statistička obrada podataka

Statistička obrada podataka u najširem smislu riječi podrazumijeva niz procesa od izrade nacrta istraživanja (definiranje cilja, istraživačkih problema, hipoteza, metodologije istraživanja i dr.), prikupljanja podataka, kreiranja statističke baze podataka, analize podataka pa sve do prezentacije dobivenih rezultata.
Statistička obrada najčešće se izvodi uz pomoć specijaliziranih statističko-analitičkih softvera, a cijena usluge se definira s obzirom na konkretne zahtjeve naručitelja te zahtjevnost i obim posla.

psihoterapija statistika milanja